ANTHROLAN N SPRAY 200ML

14.20

Kirjeldus

ANTHROLAN®-N
Kabja ja küünise pihusti.

Must kirmet-moodustav õli sisaldav hoolduspihusti sarvkudedele.

ISELOOMUSTUS
Õlisisaldusega, kaitsekile moodustav hoolduspihusti kapjadele, sõrgadele ja teistele sarvestunud kudedele. ANTHROLAN®-N sprey moodustab kudedele kaitsva kihi, mis imendub koheselt kabja/küünise struktuuri. Hoolduspihusti kaitseb niiskuse ja muude kahjustavate asjaolude eest. Parandab elastsust, aitab vältida murdumisi, killustumist ja kuivamist, desinfitseeriv (roisubakterid ja mädanemist põhjustavad seened), aitab vältida sarvaine matsereerumist ja nekroosi. Kuna kaitsekile kuivab kiiresti, ei ole side vajalik

Sobib kasutamiseks ka sarve eemaldamise järgselt. Intensiivse musta värvuse tõttu on ANTHROLAN®-N sobilik ka kapjade dekoreerimiseks turniiride ajal ja eelnevalt ning ka näitusehobustele.

KOOSTIS

Kalamaksaõli, loorberiõli, 8-hüdroksükinoliin, segu pigmentidest ja vaikudest.

Abiaine: Propaan-butaan.

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist loksutage korralikult kuni seesmine teraspall on toote koostise täielikult kokku seganud.

Pihustada ligikaudu 10 cm kauguselt puhtale ja kuivale koele.

ERIHOIATUSED

Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Põhjustab nahaärritust.
Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, kuumadest pindadest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Toote käsitlemisel mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50ºC/122ºF.
Sisu/mahuti kõrvaldadavastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele määrustele.

SOOVITUSLIKUD SÄILITAMISE TINGIMUSED
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Säilitage mahutit hästituulutatavas paigas. Mahuti on rõhu all. Kaitske aerosooli päikese eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Pärast kasutamist ei tohi mahutit jõuga avada või põletada.

PARTII VIITENUMBER/ PARIM ENNE
vt. pakend.

PAKEND
200 ml

TOOTJA
Agrochemica GmbH, 

Lisainfo

Apteek