Zenifel TÄITEPUDEL 48ML N1

35.55 Original price was: 35.55€.30.10Current price is: 30.10€.

Kirjeldus

Zenifel

Rahustavad feromoonid, mis aitavad lahendada kasside käitumisprobleeme.

KASUTUSALAD

Rahustavaid feromoone soovitatakse peamiselt kassidele, kel esineb stressirohketes olukordades sobimatut käitumist, nagu näiteks tubast märgistamist ja liigset kraapimist.

Seda soovitatakse ka kassi abistamiseks stressirohketes sündmustes nagu näiteks elukeskkonna muutused, kolimine, lärmakad ja sotsiaalsed üritused. ZENIFEL difuusori pikatoimeline tehnoloogia võimaldab feromooni levitamist üle 45 päeva.

KOOSTIS

ZENIFEL Difuusor sisaldab kassi näopiirkonna feromooni F3 fraktsiooni analoogi (1.55 g täitepudeli kohta). See on liigispetsifiline ja seetõttu kasutamiseks ainult kassidele. Need ained on tuntud kasse rahustavate ja trööstivate omaduste poolest.

KASUTUSJUHEND

Seadme installeerimine:

1. Eemaldage täitepudelilt kork ja ühendage täitepudel difuusoriga.

2. Ühendage difuusor elektrikontakti PÜSTISES asendis. Vajadusel pöörake difuusorit. Viaal peab asuma alati kontakti all.

Optimaalse tulemuse saavutamiseks peaks ZENIFEL difuusor olema pidevalt 220-240 V seinakontaktis soovitatud aja kestel.

Hooldus:

Iga viaal kestab kuni 45 päeva, kuid õhu liikumine, asukoht, temperatuur ja niiskus võivad mõjutada difusiooni kiirust. Optimaalse kasutamise tagamiseks vahetage täitepudelit iga 45 päeva järel. Difuusori puhastamiseks eemaldage see elektrikonktaktist ja pühkige seda kuiva lapiga. Peale seadme käsitlemist peske käed.

Kui difuusor on elektrikontaktist eemaldatud, puhastage see ja säilitage seda PÜSTISES asendis. Ärge asetage täitepudelit või korki vahetult õrnadele pindadele (värvitud, viimistletud, plastik …). Lahus viaalis võib värvustuda kollaseks ilma, et see mõjutaks toote kvaliteeti.

Vahetage elektrilist seadet iga 6 kuu järel pideval kasutamisel või pärast kolme täitepudeli kasutamist.

Üksikasjalikud kasutusjuhised:

Uriiniga märgistamine
Millal Pärast uriinijälgede tuvastamist ja põhjalikku puhastamist
Kuhu Ruumidesse, kuhu oli urineeritud
Kestvus Pidev kasutamine vähemalt 1,5 kuud

Kasulikud näpunäited parima tulemuse saavutamiseks:

 • Puhastage liivakasti igapäevaselt. Peske liivakasti lõhnatu seebiveega ja kord nädalas asendage vana liiv uuega.
 • Puhastage seinu ja teisi vertikaalseid pindu lõhnatu seebiveega. Vaibale, tekstiilile ja madratsitele kandke karboniseeritud vett (näiteks gaseeritud vett), see võimaldab uriinijälgedel pinnale kerkida ja saate need puhtaks pühkida. Enne kasutamist katsetage mitte kergesti nähtavatel aladel. Mitte kunagi ärge kasutage valgendit, mis on kassidele ahvatlev.
 • Vältige kassi karistamist, sest see võib põhjustada uriiniga märgistamise sagenemist.
Kraapimine
Millal Alates kraapimise avastamise esimesest momendist.
Kus Ruumi(-de)s, kus kraapimine on asetleidnud.
Kestvus Pidev kasutamine 1.5 kuu jooksul

Kasulikud näpunäited parima tulemuse saavutamiseks:

 • Tagage kassile aksepteeritav kraapimispuu. Asetage kraapimispuu kassi lemmikkohtadesse. Kui kass kratsib mõnd teist kohta, eemaldage ta sellest hellalt ja asetage ta kraapimispuu ette. Ärge noomige (karjudes või karistades) kassi.
Mitme kassiga majapidamised

Kassid on pigem territoriaalsed kui sotsiaalsed; uue täiskasvanud kassi või kassipoja saabumine koju võib põhjustada pingeid juba varasemalt seal elavate kasside vahel. See uus olukord võib muuta kassi agressiivseks või põhjustada teistest eemaldumist.

Millal 24 tundi enne uue kassi saabumist koju.
Kuhu Vähemalt üks uue kassi eluruumi.

Ideaalis – üks igasse ruumi, kus kassid liiguvad.

Kestvus Keskmiselt 1.5 kuud

Kasulikud näpunäited parima tulemuse saavutamiseks:

 • Looge kassisõbralik keskkond:
  • Eraldage iga kassi jaoks söögi-ja jooginõud.
  • Iga kassi jaoks olgu eraldi liivakast.
  • Igal kassil olgu oma magamisala.

Kui võimalik, eraldage kõik kolm ala (magamine, söök/vesi ja liivakast).

 • Julgustage omaksvõtmist:

Kasutage rahustavat feromooni uuele kassile mõeldud toas vähemalt 24 tundi enne uude koju saabumist. Paigutage uus kass ruumi, mis on eraldatud teise kassi eluruumidest. Varustage uus kass toidu, vee, puhta liivakasti ja peidukohtadega. Jätke kass kuni rahunemiseni ruumi. Kui kass on kohanenud, jätke tema toauks praokile, et tal oleks võimalus avastada ülejäänud elamist ja soovi korral oma tuppa varjuda. Võimaldage teisel kassil uue kassi tuppa sisenemist ja avastamist. Tutvumisperioodil on teineteise peale kähisemine ja jälitamine tavaline. Suhe peaks päev-päevalt paranema. Kui paranemist pole märgata, pidage täiendava abi saamiseks nõu loomaarstiga. Edukaks kasside integreerumiseks mitme kassiga majapidamises võivad olla vajalikud teised muudatused.

Kolimine uude koju/ Kodu remont/ Reisimine

Uude koju kolimine, remont, mööbli ümberpaigutamine või reisimine uude kohta võib olla kassile stressirohke. Rahustavate feromoonide kasutamine võib pakkuda lohutust.

Millal 24 tundi enne kassile kodu tutvustamist.
Kuhu Vähemalt ühte kassi eluruumi.

Ideaalis – üks igasse ruumi, kus kassid liiguvad.

Kestvus 1.5 kuud.
Märkus Difuusorit võib kasutada koguaeg reisimise vahepeatustes ja loomakliinikus, et tagada püsiv rahustav sõnum.

Kasulikud näpunäited parima tulemuse saavutamiseks:

 • Enne uude majja kolimist, kasutage praeguses elukohas rahustavaid feromoone eespool kirjeldatud viisil.
 • Kolimispäeval hoidke kassi kõikidest kolimisega seotud tegevustest isoleeritult. Kasutage rahustavaid feromoone uues kodus vastavalt juhendile suletud ruumis 24 tundi enne kolimist. Sulgege kass uude ruumi koos toidu, vee ja liivakastiga ning laske tal rahuneda. Kui kass on kohanenud, avage toauks ja võimaldage kassil tasapisi avastada ülejäänud elamist.
 • Ärge lubage kassi õue seni kuni ta on piisavalt märgistanud oma näoga kodu seespoolt. See protsess võib võtta aega mõnest tunnist kuni mitmete päevadeni ja see on vajalik selleks, et kass tunneks oma uue territooriumi ära.
Stressirohked sündmused

Kodused sotsiaalsed üritused, külaliste saabumine või võõrustamine, võivad olla kassile väga stressirohked. Valjud helid, nagu näiteks ilutulestik ja äikesetorm, võivad põhjustada arvestatavat stressi. Rahustavate feromoonide kasutamine võib aidata kohaneda nimetatud rahurikkujatega.

Millal Võimalusel vähemalt 24 tundi enne stressirohke sündmuse algust (kui need on ette ennustatavad).
Kuhu Ruumi(-desse), kus kass liigub stressirohke sündmuse ajal.
Kestvus Stressirohke sündmuse kestel.

ZENIFEL Difuusorit ei soovitata kasutada stressirohkete sündmustega mitteseotud käitumisprobleemide korral. Tõsiste käitumisprobleemide korral nagu näiteks agressiivsus, konsulteerige oma loomaarstiga.

HOIATUSED

Lugege hoolikalt kasutamis- ja hoiatusjuhiseid. Säilitage hoiatusjuhised edaspidiseks meeldetuletamiseks. Ohutusnõuded tulekahju, elektrišoki või inimeste vigastuste vältimiseks.

 • Ärge ühendage midagi soojenduseadme kohal asuvasse pistikupesasse.
 • Ärge kasutage ilma difuusorseadmeta.
 • Ärge kasutage teisi difuusorseadmeid.
 • Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmik-pistikuid või haru-adaptereid.
 • Ärge puutuge difuusorit kasutamise ajal, sest seadme sisemised osad lähevad väga kuumaks.
 • Ärge avage seadet ega üritage seadme sisemisi osi modifitseerida.
 • Ärge kastke seadet vette.
 • Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
 • Vältige kokkupuudet silmade, naha ja riietusega.

Toote sattumisel silma loputage silmi koheselt rohke veega ja pöörduge arsti poole. Nahale sattumisel peske kokkupuutunud piirkonda põhjalikult veega ja peske saastunud riided enne taaskasutamist. Toote allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist. Käidelge tühja pakendit ja kasutatud elektriseadet vastavalt kohalikule jäätmeseadusele.

ZENIFEL difuusor on valmistatud mittesüttivast plastikust E.U.´s

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida keskkonda sattumist. Mahavoolanud aine kokku koguda. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

Edasimüüja: Zoovetvaru OÜ, Uusaru 5, 76505 Saue. Klienditugi: 800 9000

Valmistatud Portugalis

Lisainfo

Apteek

35.55 Original price was: 35.55€.30.10Current price is: 30.10€.