ROTIMÜRK GARDENTOP PASTA 150G

4.20

Kirjeldus

STRONG PASTA 25

Brodifaakum (CAS nr 56073-10-0) 0.0025%

Kasutusvalmis näriliste mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas.

Koduhiir (Mus musculus), rändrott (Rattus norvegicus), must- ehk kodurott (Rattus rattus).

150 g

Enne näriliste mürgi kasutamist kaaluda kemikaalivabu tõrjemeetodeid (nt. lõksud) ja kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.

Koduhiired. Kasutuskoht: sisetingimustes. Kasutuskogused ja sagedus: 20-30 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 3 meetrit. Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje alguses vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puututud ja söödamajad on kahjustamata ning eemaldada näriliste laibad kahekordsesse kilekotti ja käidelda olmejäätmena. Vajadusel lisada mürksööta.

Rändrotid ja kodurotid. Kasutuskoht: sisetingimustes, väliskeskkonnas hoonete ümber. Kasutuskogused ja sagedus: 90-100 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje alguses alles viie kuni seitsme päeva möödumisel ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puututud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad kahekordsesse kilekotti ja käidelda olmejäätmena. Vajadusel lisada mürksööta. Väliskeskkonnas hoonete ümber: Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust. Vahetada söödamajas olev mürksööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu. Mitte asetada toodet otse urgu.

Antikoagulantsed näriliste tõrjevahendid mõjuvad viibega saavutades tõhususe 4–10 päeva jooksul pärast mürksööda tarvitamist. Närilised võivad olla haiguskandjad. Mitte puutuda surnud närilisi paljaste kätega, vaid kasutada nende kõrvaldamiseks kindaid või abivahendeid nagu tangid.

Selle toote kasutamine peaks närilised kõrvaldama 35 päeva jooksul. Kui tekib kahtlus toote tõhususe suhtes või on märgata närilisi ka hiljem, siis tuleb pöörduda kahjuritõrje firma või toote tarnija poole.
Toode sisaldab mõruainet ja värvainet.

See toode sisaldab antikoagulanti. Võib kahjustada elundeid, verd pikaajalisel või korduval suukaudsel kokkupuutel. Allaneelamisel võivad sümptomid avalduda hiljem ja nende hulgas võivad olla ninaverejooks ja igemete veritsus. Raskematel juhtudel võivad tekkida verevalumid ja roojas või uriinis võib esineda verd. Vastumürk: K1-vitamiin, mida tohib manustada ainult arst/veterinaararst.

Toote: nahale sattumisel, pesta nahapinda veega ning seejärel vee ja seebiga; silma sattumisel, loputada avatud silmi silmatilkade või veega vähemalt 10 minutit; suhu sattumisel, loputada suuõõnt hoolikalt veega. Mitte manustada teadvuseta inimesele midagi suukaudselt. Mitte kutsuda esile oksendamist. Allaneelamisel või halva enesetunde korral pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Kui lemmikloom on toote alla neelanud, pöörduda veterinaararsti poole.

Söödamajad tuleb märgistada järgneva infoga: „mitte liigutada ega avada“; „sisaldab näriliste tõrjevahendit“; „Strong pasta 25“; „brodifaakum“ ja „õnnetusjuhtumi korral helistada mürgistusteabekeskusesse [tel: 16662]“. Ohtlik metsloomadele.

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida mahutit suletuna ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

Kõrvaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürksööt ja sellega saastunud pakend kahekordsesse kilekotti ning käidelda olmejäätmena. Soovitatav on kasutada kindaid.

Kasutajarühm: tavatarbija.

Loa number: EE-0020695-0000

BELGAGRI SA

Rue des Tuiliers 1

4480 Engis

BelgiaEXP

Lisainfo