CAI-PAN LINIMENT 250-5000ML

15.50205.70
Clear

Kirjeldus

CAI-PAN®mint udaraliniment

KOOSTIS
Jaapani piparmündiõli 35%

ISELOOMUSTUS
Looduslik toode. Ei sisalda antibiootikume. Aitab leevendada valu, säilitada normaalset udara konditsiooni, omab antiseptilist ning põletikuvastast toimet, parandab vereringet ja aktiviseerib organismi kaitsevõimet.

KASUTAMINE
Hõõruda 10ml linimenti hoolikalt naha pinnale. Korrata 2-3 korda päevas, 2-4 päeva jooksul.

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutada koheselt pärast esmaste haigustunnuste ilmnemist, vajadusel konsulteerige loomaarstiga.

Ainult välispidiseks kasutamiseks. Vältida kontakti silmade ja ninaga (kontakti puhul loputada külma veega).

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida kaitstult otsese päikesekiirguse eest.

HOIATUS

Sisaldab isomentoon, dipenteen. Põhjustab nahaärritust.Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab tsineool, (-)-pin-2(10)-ene,(-)pin-(3)-ene. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältidasattumist keskkonda.

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PARTII VIITENUMBER/ PARIM ENNE

vt. pakend

PAKEND

250ml, 500ml, 1000ml, 5000ml.

TOOTJA

CAI-PAN®mint,

15.50205.70
Clear