ALUMINIUM SPRAY 200ML

11.10

Kirjeldus

Aluminium-Spray ? haavaaerosool, mis katab haavad elastse kihiga, võimaldab nahal hingata ning kaitsteb haavu saastumise ja kahjulike ilmastikumõjude eest. Koostis: etüülatsetaat, alumiinium, isobutüül-metüül-akrülaat polümeerina, n-butaan propellandina. Manustamine: enne kasutamist hoolikalt loksutada! Aluminium Spray’d pihustada tuulevaikses kohas umbes 20 kuni 25 cm kauguselt haavale mõne sekundi jooksul. Vajadusel korrata mõned korrad päevas. Hoiatused: konteiner on rõhu all. Hoida päikesevalguse ja kõrgete temperatuuride (üle 50ºC) eest kaitstuna. Konteinerit mitte purustada ega põletada, ka mitte pärast kasutamist. Mitte pihustada lahtise tule või süttivate materjalide lähistel. Hoida eemal süttimisallikatest ? mitte suitsetada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ilma piisava ventilatsioonita võivad tekkida plahvatusohtlikud segud. Ohutuks hävitamiseks tühjendada konteiner täielikult. Väga tuleohtlik! Pakendi suurus: 200ml Kõlblikkusaeg ja partii nr.: vt.pakendilt. Tootja: Veyx-Pharma GmbH, Saksamaa

Lisainfo