ADAPTIL SPRAY 60ML

46.30

Kirjeldus

Toote nimetus: ADAPTIL SPRAY 60ML
Toimeaine: koeri rahustav feromoon
Tootja: Ceva Sante Animale
Toote failid:
Feromoonid artikkel
Feromoonid
 

ADAPTILTM
Õnnelike koerte saladus
Lakteerivad emased koerad toodavad loomulikul viisil rahustavat feromooni. See tekitab kutsikates kindlus-ja turvatunde, puutudes kokku tundmatu keskkonna ning uute kogemustega. Uuringud on tõestanud, et koera rahustava feromooni sünteetiline analoog (D.A.P.®) annab kindlus- ja turvatunde nii kutsikatele kui ka igas vanuses koertele.
ADAPTILTM sisaldab D.A.P.®-i ja seetõttu soovitatakse seda nii kutsikate kui ka täiskasvanud koerte stressikäitumise vältimiseks ning vähendamiseks. Samuti on tõestatud, et ADAPTILTM muudab kutsikad ja täiskasvanud koerad vastuvõtlikumaks käitumisteraapiale ning treenimisele.
ADAPTILTM-i efektiivsust on näidatud paljudes uuringutes, mis on avaldatud arvestatavates teaduslikes ajakirjades ja mida on esitletud rahvusvahelistel konverentsidel (kuni 2011. aastani kaubamärgi D.A.P.® all).
Koerte stress
Kohandumine uue keskkonnaga ja või toimetulek ajutiste probleemsete olukordadega tekitab enamikule koertele stressi.
Mõnedel koertel võivad kerged hirmud ja närvilisushood areneda foobiateks või stressiga seotud seisunditeks.
Erilist tähelepanu tuleb sotsialiseerumisperioodil (3.–16. nädal) pöörata kutsikatele: halvad kogemused või kogemuste puudumine sellel ajal võib muuta tõenäolisemaks stressikäitumise tekkimise hilisemas elus (mürafoobiad, eraldatusega seotud häired jne…).
Kasutamine
ADAPTILTM Spray sisaldab D.A.P.®-i ja pakub looduslikku ning mugavat võimalust koerte stressikäitumise raviks:
•     reisimise ajal,
•     muudes problemaatilistes olukordades (adopteerimine, kolimine, uus pereliige, kuudis olek, üksi kodus olek, ilutulestik, äike) kombinatsioonis ADAPTILTM Diffuseri või ADAPTILTM Collariga parimate tulemuste saamiseks (vt alltoodud tabelit).
ADAPTILTM-i saab kasutada ka loomaarsti või käitumisterapeudi juhiste kohaselt ja koos käitumisteraapiaga, et aidata kaasa selliste kliiniliste käitumisprobleemide lahendamisele nagu eraldusärevus, mürafoobia jne.
ADAPTILTM Sprayd ei soovitata kasutada hüperaktiivsuse või agressiooni korral.
Kasutusjuhend
•     Stressi vähendamine või vältimine reisimise ajal
Pihustage ADAPTILTM-i 8–10 korda vähemalt 15 minutit enne seda, kui koer viiakse uude keskkonda (auto, puur, kuut jne): üks pihustus tuleb teha puuri või kuudi igasse nurka, kaks pihustust põrandale ja kaks pihustust lakke. Toime kestab umbes 4–5 tundi. Koera transportimisel pikkadel reisidel soovitame selle aja möödudes ravimit uuesti puuri või autosse pihustada (Selleks ajaks tuleb koer puurist või autost eemaldada.) Laske alkoholil 15 minuti jooksul aurustuda.
•     Stressiga seotud käitumisprobleemide lahendamine muudes problemaatilistes olukordades (adopteerimine, kolimine, uus pereliige, kuudis olek, üksi kodus olek, ilutulestik, äikesetorm) kombinatsioonis ADAPTILTMDiffuseri või ADAPTILTM Collariga
ADAPTILTM Sprayd võib pihustada otse magamisalusele, korvidesse või koertele mõeldud sisekuutidesse vähemalt 15 minutit enne seda, kui koer viiakse sellesse keskkonda. Pihustage kaks korda päevas.
ADAPTILTM Sprayd ei tohi pihustada otse loomadele või looma koonu lähedal.
Kui vajalikuks osutub muuta käitumist ja keskkonda, küsige nõu oma loomaarstilt.
Tooteteave
Koostis
Koeri rahustava feromooni analoog: 2%
Isopropanool: kuni 60 ml
ADAPTILTM Spray toime kestab 4–5 tundi.
Üks 60 ml pudel sisaldab umbes 400 pihustusannust (±50 kasutuskorda).
ADAPTILTM on ette nähtud spetsiaalselt koertele, see ei ole sedatiivne ja sel puudub toime inimestele või muudele loomadele.
KASUTAMINE
ADAPTILTM
Diffuser
ADAPTILTM
Spray
ADAPTILTM
Collar
Soovitatav kasutamise kestus
Märkused
Kutsika või täiskasvanud koera viimine uude koju
Eelistatav
Täiendav
1 kuu
ADAPTILTMSprayd võib kasutada lisaks koera magamisalusel esimesel paaril päeval.
Toimetulek probleemsetes olukordades
Kolimine
Eelistatav
Täiendav
Alternatiivne
1 kuu
Uus imik / uus pereliige, sealhulgas uus lemmikloom
Eelistatav
Täiendav
Alternatiivne
1 kuu
Kojutulek pärast hospitaliseerimist
Eelistatav
Täiendav
1 kuu
Kuudis olek
Täiendav
Eelistatav
Kogu kuudis viibimise aja jooksul
Üksi kodus olek
Eelistatav
Täiendav
Minimaalselt 1 kuu ja nii kaua kui vaja (tavaliselt 3–6 kuud)
Ilutulestik
Eelistatav
Täiendav
Alternatiivne
Ideaalsel juhul kasutage üks nädal enne ilutulestikku, selle ajal ja paar päeva pärast seda.
ADAPTILTMSprayd võib kasutada lisaks koera magamisalusel ilutulestiku ajal.
Äike
Eelistatav
Täiendav
Alternatiivne
Kogu äikesetormi jooksul või kohe, kui ennustatakse äikest
Äikese ajal soovitatakse hoida koera siseruumides, et ta tunneks end ohutumalt ega saaks minema joosta. Muul juhul võib alternatiiviks olla ADAPTILTMCollar.
Transport/reisimine
Eelistatav
Alternatiivne
Valik kaelarihma ja sprei vahel sõltub transportimise sagedusest ja pikkusest. Kui transportimine hõlmab kodust eemalolekut, on soovitatav ADAPTILTMCollar.
Treenimise või kutsikaõpetuse ajal
Kutsikaõpetuse ajal ja vahel
Täiendav
Täiendav
Eelistatav
Pidevalt sotsialiseerumisperioodi (2–3 kuud) ajal
Siseruumides toimuva kutsikaõpetuse ajal võib kasutada ADAPTILTMDiffuserit või Sprayd lisaks ADAPTILTMCollarile.
Treeningu ajal
Täiendav
Eelistatav
Kogu treeninguprotsessi jooksul
ADAPTILTMSprayd võib kasutada lisaks ADAPTILTMCollarile.
Eelistatav = ADAPTILTM-itoode, mis on selles olukorras kõige sobivam.
Täiendav = täiendavad ADAPTILTM-itooted, mida saab toime tugevdamiseks kombineerida.
Alternatiivne = kui eelistatava ADAPTILTM-itoote kasutamine ei ole võimalik.
ADAPTILTM-i võib kasutada koos traditsiooniliste ravimitega.
ADAPTILTM ei ole veterinaarravim. Haigusnähtude esinemisel pöörduge oma veterinaararsti poole.
Hoidke eemal süttimisallikatest.
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge suitsetage.
Hoidke mahuti tihedalt suletuna.
Hoidke toatemperatuuril.
Väga tuleohtlik.
Lugege läbi korduma kippuvad küsimused ja hoidke pakendi infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Korduma kippuvad küsimused
Mis feromoon on ADAPTILTM ja kas see on inimesele ohutu?
ADAPTILTM-is leiduv feromoon on D.A.P.®, mis on identne koerte rahustava feromooniga, mida eritavad emasloomad alates 3.–5. päevast pärast kutsikate sündi. Et feromoonid on liigispetsiifilised, ei avalda koerte feromoonid mõju inimestele ega teistele koduloomadele.
Kas ADAPTILTM Sprayd võib pihustada otse koerale?
Ei, ADAPTILTM-i ei tohi kunagi pihustada otse koerale.
Kui kaua võtab aega, enne kui see koerale mõjuma hakkab? Kui kaua toime püsib?
On tõestatud, et ADAPTILTM Sprayl on peaaegu kohene toime, mis kestab 4–5 tundi.
Selle aja möödudes tuleb vahendit uuesti kasutada. Palun laske objektil, millele vahendit pihustati, vähemalt 15 minutit alkoholi aurustumiseks kuivada, enne kui viite koera sellesse keskkonda.
Milliste käitumisprobleemide puhul ADAPTILTM ei aita?
Kui käitumine ei ole seotud stressiga (üleerutus, agressiivsus, tualetitreeningu puudumine, üliaktiivsus või igavus), ADAPTILTM ei toimi.
Kas ma pean kasutama ADAPTILTM Sprayd, ADAPTILTM Diffuserit või ADAPTILTM Collarit või mitut neist korraga?
Mõnes olukorras võib parimate tulemuste saavutamiseks kasutada kahte toodet (vt lisateavet ülaltoodud tabelist).
Kas ADAPTILTM Sprayst pärit vedelikku võib kasutada ADAPTILTM Diffuseris?
Ei, ADAPTILTM Spray on alkoholipõhine ja seda ei tohi kunagi kasutada ADAPTILTM Diffuseris.
ADAPTILTM on Ceva Santé Animale kaubamärk.
ADAPTILTM on kaitstud Euroopa patendiga.
Ceva Animal Health Ltd.
90 The Broadway, Chesham, Bucks, HP5 1EG, Ühendkuningriik
Tel 014 9478 1510
www.adaptil.com

Lisainfo

Apteek